Search
Close this search box.

THORMES – PRIVACYBELEID

 

ONZE PRIVACYBEGINSELEN

We nemen jouw privacy uiterst serieus. Dit zijn onze vijf privacybeloften aan jou :

1.    We zorgen er altijd voor dat je persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

2.    We zijn altijd transparant over de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken. Dit houdt onder meer in dat we je informeren over de informatie die we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we deze uitwisselen en met wie je contact moet opnemen als je vragen hebt.

3.    We bieden je altijd simpele mogelijkheden om “STOP” te zeggen indien je niet meer blij bent met onze marketingberichten.

4.    We nemen altijd alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat onbevoegden er geen toegang toe hebben.

5.    We beantwoorden vragen over de verwerking van je persoonsgegevens altijd zonder onnodige vertraging.

 

ONS PRIVACYBELEID

We zetten ons in om je privacyrechten te bewaken en je persoonsgegevens te beschermen.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die gegevens verwerken en beschermen in verband met de diensten die we aanbieden.

1 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR WAT ER MET JE GEGEVENS GEBEURT?

Thormes is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

2 HOE NEEM IK CONTACT OP MET DE FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING?

Mocht je een vraag hebben over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met onze afdeling gegevensbescherming via info@thormes.be of per post Thormes bvba, Afdeling gegevensbescherming, Leemstraat 26, 9820 Merelbeke.

3 WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee jij direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit omvat gewoonlijk informatie zoals je naam, functie, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar kan ook andere informatie betreffen zoals informatie over je wagenpark, je voorkeuren en interesses.

4 WAT GEBEURT ER ALS JE ONS JE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT OF WE JE PERSOONSGEGEVENS OP EEN ANDERE MANIER ONTVANGEN?

Wij verzamelen je persoonsgegevens rechtstreeks op een aantal manieren, zoals wanneer je ons voorziet van je gegevens om je in te schrijven voor prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden, door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, informatie of mailings te ontvangen, door onze toepassingen te gebruiken, een product of dienst van ons te kopen, een enquëte in te vullen, commentaar te leveren of navraag te doen of contact op te nemen met onze klantenservice.

Wanneer je ons je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze in overeenstemming met dit privacybeleid verwerken. Indien je niet wilt dat we je persoonsgegevens op deze manier verwerken, verzoeken we je ons deze niet te verstrekken.

Wij kunnen je persoonsgegevens ook van andere bronnen ontvangen, inclusief informatie van commercieel beschikbare bronnen, zoals openbare databases en gegevensaggregators, en informatie van derden. Als je niet wilt dat we je persoonsgegevens uit andere bronnen ontvangen, neem dit dan direct op met de betreffende bronnen.

5 VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

·         browsen op onze sites

·         aankoop/akkoord gaan met een dienst

·         klantenservice

·         suggesties doen voor producten en diensten die je kunnen interesseren

·         wedstrijden en spelletjes

·         loyaliteitsprogramma

·         fraudepreventie en andere administratieve diensten

·         registratie

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om onze producten en jouw ervaring op onze sites te verbeteren door informatie te verzamelen over hoe je onze sites gebruikt. Sommige cookies die we gebruiken zijn nodig om de kernfunctionaliteit van de site mogelijk te maken, bijvoorbeeld om veilig te kunnen inloggen of om te onthouden hoe ver je bent met een bestelling, maar we gebruiken ook cookies die ons in staat stellen om het gebruik van de site te analyseren. Houd er rekening mee dat je zonder cookies mogelijk niet alle mogelijkheden van onze sites of online diensten kunt gebruiken.

 

6 MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen je persoonsgegevens met relevante bedrijven, onderaannemers, vertrouwde derden die onze promotionele activiteiten, het beheer van onze sites en het loyaliteitsprogramma ondersteunen, IT-beheer, vertrouwde derden om ons te helpen bij het verwerken en analyseren van je persoonsgegevens voor ons, om ons te ondersteunen bij het suggereren van producten en diensten die je zouden kunnen interesseren, vertrouwde derden die het betalen en leveren mogelijk maken van de door jou bestelde producten en diensten.

Wij delen je persoonsgegevens wetshandhavingsautoriteiten of andere instanties indien wij verplicht zijn door de wet, of door een bevelschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel om je persoonsgegevens openbaar te maken.

Wij zullen je persoonsgegevens nooit delen met social media-platforms.

 

7 HOELANG VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen je persoonsgegevens alleen opslaan totdat is voldaan aan de hiervoor genoemde doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen en nadat onze wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn vervallen.

8 WAT ZIJN JE RECHTEN?

Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, heb je recht op :

·         het verkrijgen van bevestiging van ons over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens en, indien dat het geval is, inzage in je persoonsgegevens

·         correctie van onjuiste persoonsgegevens

·         wissen van persoonsgegevens

·         bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

·         beperking van de verwerking van persoonsgegevens

Voor het uitoefenen van je rechten kan je contact opnemen met de databeschermingsmedewerker (zie paragraaf 2)

9 IS HET MOGELIJK OM MIJN TOESTEMMING VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS (DEELS) IN TE TREKKEN?

Je kan jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens intrekken voor :

·         marketing- en infoberichten : door de link voor afmelden te gebruiken in onze berichten. Elk bericht biedt je die mogelijkheid.

·         overige doeleinden: door contact op te nemen met de databeschermingsmedewerker (zie paragraaf 2)

Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

10 KUN JE EEN KLACHTT INDIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGS-INSTANTIES?

Als je van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

11 MOGEN WIJ ONS PRIVACYBELEID WIJZIGEN?

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De bijgewerkte versie vind je op onze website www.thormes.be. We raden je aan dit regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.